Skip to content

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt.

Késedelmi kamat korlátozás

Tisztelt Ügyfeleink!

A DEFACTORING Zrt. tájékoztatja valamennyi tisztelt Ügyfelét, hogy – a 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően – társaságunk 2022. november 10. napjától kezdődően a 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt valamennyi olyan ügyben, amelyben a késedelmi kamat mértéke meghaladja az évi 25% mértéket, legfeljebb évi 25% mértékű késedelmi kamatot számít fel, a késedelmi kamat egyébként ezen mértéket meghaladó részét úgy tekinti, mintha azt ki sem kötötték volna a felek.

A fenti korlátozás nem vonatkozik azon ügyekre, amelyekben a késedelmi kamat mértékét a 454/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet hatályba lépését, azaz 2022. november 10. napját megelőzően jogerős bírói ítélet vagy azzal egy tekintet alá eső más határozat (jogerős közjegyzői fizetési meghagyás, jogerős bírósági meghagyás, perbeli egyezséget jóváhagyó jogerős bírósági végzés) állapította meg vagy az ügyben végrehajtási záradék került kiállításra. Ezen ügyekben társaságunk a jogerős határozatban foglalt mértékű késedelmi kamat követelést tartja nyilván és érvényesíti a kötelezettekkel szemben.

DEFACTORING Zrt.