Skip to content

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt.

Panaszkezelés

Panaszkezelés

Amennyiben a Defactoring Zrt. eljárásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos esetleges panaszát kívánja eljuttatni részünkre, azt az alábbi módon teheti meg: 

Szóbeli panasz

  • személyesen a Társaság 1122 Budapest, Ráth György u. 56. szám alatti székhelyén, munkanapokon  8 órától 16 óráig (a gyorsabb ügyintézés érdekében időpont-egyeztetés ajánlott)
  • telefonon minden munkanap 8 órától 16 óráig, illetve szerdánként 8 órától 20 óráig a
    06 (1) 489-4792- es telefonszámon (amennyiben a szerda nem munkanap, úgy a következő munkanapon)

Írásbeli panasz

  • személyesen átadott írásbeli panasz útján;
  • postai úton a következő postacímen: DEFACTORING Zrt. 1122 Budapest, Ráth György u. 56.;
  • telefaxon 06 (1) 489-4799;

Űrlap 

A panaszára 30 naptári napon belül indokolással ellátott választ adunk. A Defactoring Zrt. által történő panaszkezelésről bővebben a Panaszkezelési Szabályzatban itt olvashat. 

Ha Ön nem ért egyet a bejelentésére kapott válasszal

a) A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:

– Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén, levelezési címe: H-1525 Budapest BKKP Pf. 172., telefon: 06 80 203 776, e-mail: pbt@mnb.hu )

– Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ (levelezési cím: 1850 Budapest, tel: 06 80 203 776, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

– bíróság

b) A panasz elutasítása esetén a fogyasztónak nem minősülő ügyfél az illetékes bírósághoz fordulhat.

A panaszkezelési eljárás menetéről, a vitarendezési fórumokról a MNB honlapján bővebben itt olvashat.

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának kezdeményezésére vonatkozó formanyomtatványt itt töltheti le.

Az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló formanyomtatványt itt töltheti le.

A fogyasztó kérelmére a formanyomtatványokat térítésmentesen megküldjük a megadott posta címre, vagy elektronikus e- mail címre. Erre vonatkozó igényét kérjük, az alábbi elérhetőségeken jelezze: 

Tel: 061-489-4761

E-mail: defact@defactoring.hu

Cím: 1122 Budapest, Ráth Gy. u. 56.

A pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 66/2021. (XII.20.) MNB rendeletről itt olvashat.