Skip to content

DEFACTORING Pénzügyi Szolgáltató Rt.

Rólunk

Céginformáció

Teljes név: Defactoring Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1122 Budapest, Ráth György u. 56. Cg: 01-10-043981 Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Felügyeleti szerv: Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) Felügyelet által hozott határozatok: H-FK-I-B-99/2018. számú határozat I. Az MNB felhívja a Pénzügyi vállalkozást, hogy a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget, így különösen a fogyasztói panaszok kivizsgálását követően válaszában minden esetben részletesen térjen ki a panasz teljes körű kivizsgálásának eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén az elutasítás indokára, hivatkozva – a panasz tárgyától függően – a vonatkozó szerződési feltétel, illetve szabályzat pontos szövegére. II. Az MNB a Pénzügyi vállalkozással szemben – a fogyasztói panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértésére tekintettel – 150 000 Ft, azaz egyszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.
Tevékenységi engedély száma és dátuma: PSZÁF I2047/1998/F. (1998. 12. 11.) – pénzkölcsön nyújtása – faktoring tevékenységre szóló üzletági korlátozással
Adatkezelői nyilvántartási számok az adatkezelés célja szerint: a) „Hitel – és pénzkölcsön nyújtása, követeléskezelés” esetén: NAIH-51416/2012, b) „Panaszkezelési nyilvántartás vezetése – kötelező adatkezelés” esetén: NAIH-51417/2012, c) „Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási nyilvántartás – kötelező adatkezelés” esetén: NAIH-51418/2012, d) „Pénzmosás célú nyilvántartás – kötelező adatkezelés” esetén: NAIH-51419/2012. Tulajdonosi szerkezet:
Tulajdonos neveTulajdoni hányad %Szavazati arány %
Nagy Olivér44,55%23,56%
Guóth-Nagy Csenge44,55%23,56%
dr. Nagy Imre5,45%26,44%
Tóth Anikó5,45%26,44%
Összesen100,00%100,00%
  Kapcsolt vállalkozások:
LCPB Kft.
Jász-Róbert Kft.
Héder Ingatlan Kft.
ESSE Kft.
KIKÓN Kft.
Dessert Kft.
Frangepán Office Kft.
Normafa 2010 Kft.
Defactoreal Kft.